Informatieverzoek: beschikbaarheid grond of gebouw voor bedrijfsactiviteit